مهدی جنتی محب | Mahdi Janati Moheb

  مهدی جنتی محب کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه دولتی قم(۱۳۹۵). لیسانس حقوق قضائی(۱۳۹۳). لیسانس مهندسی برق الکترونیک دانشگاه شهید باهنر کرمان(۱۳۸۰). مسلط به زبان انگلیسی(عمومی و تخصصی حقوق بین الملل). آشنا با زبان عربی. دارای سابقه ی مدیریت IT به مدت ۸ سال و گواهی های آموزشی دوره ی نرم افزار های حوزه…

مهدی مقسومی | Mahdee Maqsoumi

مهدی مقسومی متولد ۱۳۵۶ -کارشناس ارشد حقوق بین الملل -کارشناس حقوق قضایی -مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی – دارای گواهی نامه پایان دوره های داوری از مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران – دارای گواهی پایان دوره جنبه های حقوقی وفنون تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی از ICCIM – دارای گواهی پایان دوره E-commerce وکاربردآن…