حقوق بین¬الملل عرفی: گذشته، حال، و آیندۀ حقوق بین¬الملل عام

حقوق بین¬الملل عرفی: گذشته، حال، و آیندۀ حقوق بین¬الملل عام  لوئیجی کُندورِللی – «پژوهش¬های آنلاین آکسفورد»، ۲۰۱۲ مترجم: ملودی خادم مقدم ارسی | پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل چکیده سه تحول عمده در روابط بین¬الملل کنونی، قابل مشاهده است. نخست اینکه، محاکم بین¬المللی، در کل، و «دیوان بین¬المللی دادگستری»، بطور خاص، به¬دنبالِ اعطای اهمیتی…